Test ósmoklasisty - język polski próbny nr 1

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Przynajmniej jeden test musi być zaznaczony.

Testy darmowe:
   ● Test ósmoklasisty - język polski próbny nr 4 (zadań: 22) 
   ● Test ósmoklasisty - język polski próbny nr 3 (zadań: 22) 
   ● Test ósmoklasisty - język polski próbny nr 2 (zadań: 22) 
   ● Test ósmoklasisty - język polski próbny nr 1 (zadań: 22) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "W teatrze świata" (zadań: 31) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "The Beatles" (zadań: 31) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Staropolskie obyczaje" (zadań: 27) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Słowa między ludźmi" (zadań: 26) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Rozmyślania" (zadań: 28) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Razem w parze" (zadań: 31) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Praca, czyli czas dla siebie" (zadań: 30) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Polski list romantyczny" (zadań: 26) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Podróż niejedno ma imię" (zadań: 29) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Plemiona Europy" (zadań: 33) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Patriotyzm" (zadań: 29) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Od księgi do książki" (zadań: 28) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Obywatel Polski" (zadań: 24) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Oblicza władzy" (zadań: 28) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Moda ma swoją historię" (zadań: 31) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Magia ogrodów" (zadań: 30) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Lądy archeologów" (zadań: 29) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Kultura i natura" (zadań: 28) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Król Salomon" (zadań: 29) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "I śmiech niekiedy może być nauką" (zadań: 26) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Dorastanie" (zadań: 32) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Dom" (zadań: 32) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Dedal i Ikar" (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - język polski "Biblia i Odyseja" (zadań: 27) 

 
 
 
 
 
WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 

KAŻDY TEST ZAWIERA LOSOWY UKŁAD PYTAŃ I ODPOWIEDZI


Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to wybierz małą liczbę pytań np. 5. Możesz rozwiązywać tylko 'zadania zamknięte' i 'wybór z listy', jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi.
UZUPEŁNIANIE LUK - pytania, w których należy samodzielnie uzupełniać luki w tekście.
KRÓTKA ODPOWIEDŹ PISEMNA - pytania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź.
WYRACOWANIA - pytania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

  1. Wybierz test, z którego chcesz losować zadania.
  2. Wybierz typy zadań jakie mają być dostępne w teście.
  3. Wybierz liczbę pytań. Jeżeli nie zaznaczono wszystkich typów zadań, to liczba pytań w teście może być mniejsza niż wybrano.
  4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST.

Test ósmoklasisty - język polski próbny nr 1 - przykładowe pytania:

Która z wymienionych cech, według autora tekstu, może być często mylona z odwagą? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. ........ (Pytanie nr 2116)
Jaką funkcję spełnia dwukrotnie postawione w tekście pytanie: Czy to jest odwaga?


1.Stanowi klamrę kompozycyjną spajającą wypowiedź.
2.Umożliwia autorowi zdefiniowanie odwagi.
3.Ma zachęcić czytelnika do przemyślenia postawionego problemu.
4.Dowodzi lekceważenia odważnych zachowań przez autora tekstu. ........ (Pytanie nr 2118)
Rozstrzygnij, w którym z poniższych zdań wyrażenia "odwaga cywilna" użyto niezgodnie z jego definicją słownikową. ........ (Pytanie nr 2120)
Jaką funkcję pełnią porównania występujące w dwóch ostatnich akapitach tekstu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. ........ (Pytanie nr 2122)
Jaką funkcję w zdaniu Pierwsze trójki cofnęły się, zmieszane, pod strasznym mężem pełni podkreślony wyraz? ........ (Pytanie nr 2124)
Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Postać mówiąca uważa, że wszystko, co człowiek myśli i czyni, jest ........ (Pytanie nr 2126)
Spośród podanych niżej powiedzeń wybierz to, którego sens jest zgodny z przesłaniem fraszki O ŻYWOCIE LUDZKIM. ........ (Pytanie nr 2128)
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące wypowiedzi profesora Jerzego Bralczyka są prawdziwe. ........ (Pytanie nr 2130)

Copyright © 2024 www.egzamin-osmoklasisty.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 28.08.2018r)