Test ósmoklasisty - matematyka próbny nr 2

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Przynajmniej jeden test musi być zaznaczony.

Testy darmowe:
   ● Test ósmoklasisty - matematyka próbny nr 4 (zadań: 23) 
   ● Test ósmoklasisty - matematyka próbny nr 3 (zadań: 23) 
   ● Test ósmoklasisty - matematyka próbny nr 2 (zadań: 23) 
   ● Test ósmoklasisty - matematyka próbny nr 1 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 9 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 8 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 6 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 5 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 4 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 3 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 2 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 12 (zadań: 11) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 11 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 10 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 1 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 7 (zadań: 22) 

 
 
 
 
   
WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 

KAŻDY TEST ZAWIERA LOSOWY UKŁAD PYTAŃ I ODPOWIEDZI


Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to wybierz małą liczbę pytań np. 5. Możesz rozwiązywać tylko 'zadania zamknięte' i 'wybór z listy', jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi.
UZUPEŁNIANIE LUK - pytania, w których należy samodzielnie uzupełniać luki w tekście.
KRÓTKA ODPOWIEDŹ PISEMNA - pytania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź.
WYRACOWANIA - pytania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

  1. Wybierz test, z którego chcesz losować zadania.
  2. Wybierz typy zadań jakie mają być dostępne w teście.
  3. Wybierz liczbę pytań. Jeżeli nie zaznaczono wszystkich typów zadań, to liczba pytań w teście może być mniejsza niż wybrano.
  4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST.

Test ósmoklasisty - matematyka próbny nr 2 - przykładowe pytania:

Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej z matematyki w pewnej klasie. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Z informacji podanych na diagramie wynika, że ........ (Pytanie nr 2182)
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Połowa uczestników wycieczki urodziła się w Polsce, co trzeci urodził się w Niemczech, a pięciu pozostałych we Francji. W wycieczce brało udział ........ (Pytanie nr 2184)
Oceń prawdziwość podanych zdań. ........ (Pytanie nr 2186)
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Cena płyty kompaktowej po 30% obniżce wynosi 49 zł. Cena tej płyty przed obniżką była równa ........ (Pytanie nr 2188)
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Liczba uczniów klas pierwszych, którzy wzięli udział w turnieju, jest równa ........ (Pytanie nr 2190)
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Małgosia narysowała w opisany sposób czwarty równoległobok. Współrzędna y prawego górnego wierzchołka tego równoległoboku jest równa ........ (Pytanie nr 2192)
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Współrzędne prawego górnego wierzchołka ostatniego narysowanego równoległoboku są równe (a,b). Współrzędne takiego wierzchołka w następnym równoległoboku będą równe ........ (Pytanie nr 2194)
W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta p tak, jak na rysunku. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem ........ (Pytanie nr 2196)

Copyright © 2024 www.egzamin-osmoklasisty.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 28.08.2018r)