Test ósmoklasisty - matematyka próbny nr 4

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Przynajmniej jeden test musi być zaznaczony.

Testy darmowe:
   ● Test ósmoklasisty - matematyka próbny nr 4 (zadań: 23) 
   ● Test ósmoklasisty - matematyka próbny nr 3 (zadań: 23) 
   ● Test ósmoklasisty - matematyka próbny nr 2 (zadań: 23) 
   ● Test ósmoklasisty - matematyka próbny nr 1 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 9 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 8 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 6 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 5 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 4 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 3 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 2 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 12 (zadań: 11) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 11 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 10 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 1 (zadań: 23) 
   ● Test gimnazjalny - matematyka próbny nr 7 (zadań: 22) 

 
 
 
 
   
WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 

KAŻDY TEST ZAWIERA LOSOWY UKŁAD PYTAŃ I ODPOWIEDZI


Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to wybierz małą liczbę pytań np. 5. Możesz rozwiązywać tylko 'zadania zamknięte' i 'wybór z listy', jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi.
UZUPEŁNIANIE LUK - pytania, w których należy samodzielnie uzupełniać luki w tekście.
KRÓTKA ODPOWIEDŹ PISEMNA - pytania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź.
WYRACOWANIA - pytania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

  1. Wybierz test, z którego chcesz losować zadania.
  2. Wybierz typy zadań jakie mają być dostępne w teście.
  3. Wybierz liczbę pytań. Jeżeli nie zaznaczono wszystkich typów zadań, to liczba pytań w teście może być mniejsza niż wybrano.
  4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST.

Test ósmoklasisty - matematyka próbny nr 4 - przykładowe pytania:


Z górnej stacji kolejka wyjeżdża o 1 minutę wcześniej niż z dolnej. Kolejki równocześnie wjeżdżają na pętlę mijania. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. ........ (Pytanie nr 2416)
Dane jest przybliżenie √5 ≈ 2,236. Oceń prawdziwość podanych zdań. ........ (Pytanie nr 2418)
W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 5, a cyfra setek jest o 6 mniejsza od cyfry jedności. Ile jest liczb spełniających te warunki? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. ........ (Pytanie nr 2420)
Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się masa porcji lodów z wafelkiem w zależności od liczby gałek lodów.

Jaką masę ma jedna gałka tych lodów bez wafelka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. ........ (Pytanie nr 2422)
Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie monetą. Jeśli wypadnie orzeł, zapisujemy 1, a jeśli reszka - zapisujemy 2. Wynikiem doświadczenia jest zapisana liczba dwucyfrowa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zapisana liczba jest podzielna przez 3? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. ........ (Pytanie nr 2424)
Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ujemna. Ile spośród liczb:jest dodatnich? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. ........ (Pytanie nr 2426)
Jeżeli a, b i c są długościami boków trójkąta oraz c jest najdłuższym bokiem, to ten trójkąt jest:
- prostokątny, gdy a2 + b2 = c2
- rozwartokątny, gdy a2 + b2 < c2
- ostrokątny, gdy a2 + b2 > c2
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. ........ (Pytanie nr 2428)
Na rysunku przedstawiono sześciokąt foremny o boku równym 2 cm. Przekątna AD dzieli go na dwa przystające trapezy równoramienne.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. ........ (Pytanie nr 2430)

Copyright © 2024 www.egzamin-osmoklasisty.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 28.08.2018r)