Test ósmoklasisty - język angielski próbny nr 2

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Przynajmniej jeden test musi być zaznaczony.

Testy darmowe:
   ● Test ósmoklasisty - język angielski próbny nr 2 (zadań: 11) 
   ● Test ósmoklasisty - język angielski próbny nr 1 (zadań: 11) 

 
 
 
 
   
WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 

KAŻDY TEST ZAWIERA LOSOWY UKŁAD PYTAŃ I ODPOWIEDZI


Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to wybierz małą liczbę pytań np. 5. Możesz rozwiązywać tylko 'zadania zamknięte' i 'wybór z listy', jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi.
UZUPEŁNIANIE LUK - pytania, w których należy samodzielnie uzupełniać luki w tekście.
KRÓTKA ODPOWIEDŹ PISEMNA - pytania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź.
WYRACOWANIA - pytania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

  1. Wybierz test, z którego chcesz losować zadania.
  2. Wybierz typy zadań jakie mają być dostępne w teście.
  3. Wybierz liczbę pytań. Jeżeli nie zaznaczono wszystkich typów zadań, to liczba pytań w teście może być mniejsza niż wybrano.
  4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST.

Test ósmoklasisty - język angielski próbny nr 2 - przykładowe pytania:

Przeczytaj pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w tekstach wybierz właściwe odpowiedzi.
........ (Pytanie nr 2438)
Przeczytaj informację dla uczniów. Zdecyduj, które ze zdań są zgodne z treścią tekstu, a które nie.
........ (Pytanie nr 2440)
Uzupełnij poniższe minidialogi, wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. ........ (Pytanie nr 2442)
Przeczytaj ogłoszenia. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia. ........ (Pytanie nr 2444)
Przeczytaj opisy trzech propozycji spędzenia czasu w mieście oraz pytania ich dotyczące. Do każdego pytania dopasuj właściwą propozycję. Uwaga! Jedna z propozycji pasuje do dwóch pytań.
........ (Pytanie nr 2446)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk. ........ (Pytanie nr 2448)

Copyright © 2024 www.egzamin-osmoklasisty.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 28.08.2018r)